Allround Chinees vertaalbureau

Wij zijn al ruim 24 jaar actief!

Beëdigde vertaling of een beëdigd tolk nodig?

Geen enkel probleem. Wij staan voor u klaar.

Specialist voor DTP-zetwerk

Wij doen intern al uw DTP-zetwerk. U heeft één aanspreekpunt.

Chinese voice-over of Chinese ondertiteling

Wij werken met professionele stemacteurs en wij kunnen al u Chinese ondertiteling verzorgen.

Beëdigd tolk in rechtbank

Geen probleem, wij tolken regelmatig in de rechtbank.

Beëdigde vertaling laten legaliseren?

Wij kunnen het volledige legalisatieproces voor u uitvoeren.

Voorbeelden van goedkope vertalingen

Bespaar niet op de kosten van uw vertalingen


Ter illustratie vindt u op deze pagina enkele voorbeelden van vertalingen die in China zijn gevonden. Als u een goede vertaling wilt, vraag dan meteen bij ons een offerte aan.

Cookies - Beëdigd Chinees vertaalbureau

Beëdigde Chinese vertalingen en Chinese tolken


Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer, tablet of smartphone. Een cookie slaat niet uw naam, adres, leeftijd en dergelijke gegevens op. Ook andere persoonlijke gegevens als wachtwoorden weet een cookie niet. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.

Welke cookies gebruikt LBS?


Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet in onze systemen worden uitgeschakeld. Tevens zijn deze cookies bedoeld om extra functionaliteit en betere personalisering aan te kunnen bieden. Zo worden deze cookies gebruikt om logins te onthouden, ze zorgen ervoor dat u automatisch ingelogd blijft, ze worden gebruikt bij video’s en live chat en bijvoorbeeld bij online aankopen. Ze worden door ons ingesteld óf door een externe aanbieder wiens diensten we aan onze pagina’s hebben toegevoegd. Als u deze cookies niet toestaat zullen enkele of meerdere van deze functies wellicht niet juist functioneren.


Analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen zodat we de prestatie van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons inzicht te krijgen in welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site heeft bezocht.

 

Aanpassen cookieverklaring

LBS - Language & Business Services behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacyverklaring - Beëdigd Chinees vertaalbureau

Beëdigde Chinese vertalingen en Chinese tolken


Wij vinden uw privacy belangrijk. We hechten dan ook grote waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met gegevens van onze opdrachtgevers, werknemers, leveranciers en bezoekers van onze website. Dit doen we in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze hoofdregel bestaat dan ook uit de volgende punten:

 • We voldoen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wetgeving op het gebied van privacy.
 • Indien u persoonsgegevens aanbiedt ter vertaling of andere dienstverlening, geeft u automatisch toestemming deze te verwerken voor de uitvoering van de werkzaamheden. U kunt deze toestemming altijd intrekken. Zonder uw toestemming, kunnen wij echter geen opdrachten voor u uitvoeren. Let op: indien u uw toestemming intrekt, blijven de eerdere verwerkingen van gegevens die we gedaan hebben met uw toestemming rechtmatig.
 • We gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die u aan ons toevertrouwt. We slaan uw gegevens veilig en afgeschermd op en we zien erop toe dat onze medewerkers en andere betrokkenen veilig met onze informatie omgaan.
 • We verstrekken uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst. Daarnaast delen we gegevens met andere partijen waar we dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht zijn. Bijvoorbeeld met de Belastingdienst of een andere overheidsinstantie.
 • LBS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
 • We verzamelen alleen gegevens die we nodig hebben; overige gegevens slaan wij niet op.
 • We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 • We zijn zo transparant mogelijk: u kunt uw persoonsgegevens altijd inzien en laten aanpassen of verwijderen. Aan een verzoek daartoe geven wij gehoor, binnen de kaders van de geldende wettelijke bepalingen.
 • We zijn open en communiceren helder over ons privacy beleid.
 • We proberen voortdurend alle medewerkers van LBS ervan te doordringen dat zij zorgvuldig, bewust en veilig moeten omgaan met persoonsgegevens.
 • Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

 

Aanpassen privacyverklaring

LBS - Language & Business Services behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over onze verwerking van gegevens, dan kunt u altijd met ons contact opnemen.

Disclaimer - Beëdigd Chinees vertaalbureau

Beëdigde Chinese vertalingen en Chinese tolken


Deze site is met grote zorg samengesteld door LBS. Niettemin kunnen zich onvolkomenheden voordoen. LBS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.

Chinees vertaalbureau LBS staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie en dient dan ook niet gezien te worden als advies. LBS aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. LBS sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Informatie op deze webpagina's en op hieraan gekoppelde websites dient alleen voor persoonlijk gebruik. Het verspreiden of doorgeven van deze informatie op welke manier dan ook is verboden. Niets van deze website of van hieraan gekoppelde websites mag zonder toestemming elders worden gebruikt.

In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Chinees vertaalbureau LBS kan echter niet instaan voor handhaving van de privacybescherming op eraan gekoppelde websites.

Op deze site en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

 

Waarom voor ons kiezen?

 

  Wij hebben ruim 24 jaar ervaring

  U zoekt een specialist voor topkwaliteit Chinese vertalingen

  Strikte vertrouwelijkheid is van belang

  Uitsluitend professionele moedertaalsprekers voeren de vertaling uit

  Vaste procedures zorgen voor een optimale kwaliteit

  Wij zijn ingeschreven bij het Bureau beëdigde tolken en vertalers

  U kunt met ons in het Nederlands, Engels of Chinees corresponderen

 

Voor ons is Chinees geen exotische taal, wij doen de hele dag niets anders.

Vraag direct een offerte aan...

 

Overzicht van onze diensten

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten. Neem gerust contact met ons op voor geheel vrijblijvende informatie.


Chinees vertaakbureau - Chinees vertalen

Chinese vertalingen

Wij verzorgen al uw Chinese vertalingen. Al uw opdrachten worden door moedertaalsprekers uitgevoerd.

Lees meer…

 

Chinees tolken

Reguliere Chinese tolkdiensten

Al ruim 24 jaar ervaring met tolken met meer dan 21.300 uur Chinese tolkervaring in diverse branches.

Lees meer…

 

Chinese Website vertalingen

Chinese vertaling website

Wij kunnen exports van website vertalen met behoud van alle codes en wij kunnen rechtstreeks in uw CMS werken.

Lees meer…

 

Chinees tolken in rechtbank

Beëdigde tolken Chinees

Voor o.a. het transport van een akte bij de notaris, of in de rechtbank heeft u een officieel beëdigd tolk Chinees nodig.

Lees meer…

 

Chinese revisie

Revisie bestaande
vertalingen

Wij voeren revisiewerkzaamheden uit op Chinese vertalingen waarbij wij de laatste puntjes op de i zetten.

Lees meer…

 

Chinese voice over

Chinese voice-over

Wij verzorgen de Chinese voice-over en werken met een groot aantal professionele stemacteurs.

Lees meer…

 

Chinese beedigde vertaling

Beëdigde vertalingen

Wij verzorgen ook beëdigde vertalingen Chinees-Nederlands en Nederlands-Chinees (inclusief legalisatie).

Lees meer…

 

Chinees DTP zetwerk

Chinees
DTP-zetwerk

Wij voeren intern Chinees DTP-zetwerk uit waardoor u één aanspreekpunt heeft en geen communicatiestoringen.

Lees meer…

 

Chinese ondertiteling

Chinese ondertiteling

Wij verzorgen ook de volledige Chinese ondertiteling inclusief het zetten van tijdcodes.

Lees meer…

 


Een selectie van de klanten waarvoor wij werk(t)en

 

 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBSPortfolio van Chinees vertaalbureau LBSPortfolio van Chinees vertaalbureau LBS - H005
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - A007
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - P005
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - P004
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - D016
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - H007
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - K003
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - R001
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - E003
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - M005
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - M001
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - B004
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - L008
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - G007
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - V003
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - S010
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - L005
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - D013
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS O003
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - B012
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - M007
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - D017
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - L006
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - I008
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - F005
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - C006
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - R004
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - D015
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - N001
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - I005
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - A004
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - C005
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - B013
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - B007
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - S001
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - C008
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - B002