Beëdigde vertalingen - Beëdigd Chinees vertaalbureau

Beëdigde Chinese vertalingen en Chinese tolken


Elke vertaler die door de rechtbank is beëdigd, heeft de bevoegdheid een gewaarmerkte of beëdigde vertaling af te geven. Voor de beëdiging gelden bepaalde criteria. Uitsluitend als aan deze criteria is voldaan, kan de beëdiging plaatsvinden.

Een beëdigde vertaling is voorzien van een verklaring (slotformule) van de vertaler die bekrachtigd wordt met een handtekening en een stempel.

Momenteel kunnen wij de volgende taalcombinaties laten beëdigen: