Chinees vertaalbureau LBS
Chinees vertaalbureau LBS
Chinees vertaalbureau LBS
Chinees vertaalbureau LBS
Chinees vertaalbureau LBS
Slide 1
ALLROUND CHINEES VERTAALBUREAU

Wij zijn al ruim 28 jaar actief!

Slide 2
BEËDIGDE VERTALING NODIG?

Geen enkel probleem. Wij staan voor u klaar.

Slide 3
SPECIALIST VOOR DTP-ZETWERK

Wij doen intern uw DTP-zetwerk. U heeft één aanspreekpunt.

Slide 4
BEËDIGD TOLK CHINEES IN DE RECHTBANK

Geen probleem, wij tolken regelmatig in de rechtbank.

Slide 5
BEËDIGDE VERTALING LATEN LEGALISEREN?

Wij kunnen het volledige legalisatieproces voor u uitvoeren.

Disclaimer - Beëdigd Chinees vertaalbureau

Beëdigde Chinese vertalingen en beëdigde tolken Chinees


Op het gebruik van de websites van LBS – Language & Business Services zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van de websites, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.


Gebruik van informatie
Deze site is met grote zorg samengesteld door LBS - Language & Business Services. Niettemin kunnen zich onvolkomenheden voordoen. LBS - Language & Business Services staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie en dient dan ook niet gezien te worden als advies. LBS - Language & Business Services aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. LBS - Language & Business Services sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. LBS - Language & Business Services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen LBS - Language & Business Services en de gebruiker van de website ontstaan.


E-mail
LBS - Language & Business Services garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met LBS - Language & Business Services te corresponderen, accepteert u dit risico.


Persoonsgegevens
In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. LBS - Language & Business Services kan echter niet instaan voor handhaving van de privacybescherming op eraan gekoppelde websites.


Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. LBS - Language & Business Services heeft geen enkele invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. LBS - Language & Business Services aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.


Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen en LBS - Language & Business Services zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke wijze dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat LBS - Language & Business Services daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.


Op deze site en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

Waarom voor ons kiezen?

 

  Wij hebben ruim 28 jaar ervaring

  U zoekt een specialist voor topkwaliteit Chinese vertalingen

  Strikte vertrouwelijkheid is van belang

  Uitsluitend professionele moedertaalsprekers voeren de vertaling uit

  Vaste procedures zorgen voor een optimale kwaliteit

  Wij zijn ingeschreven bij het Bureau beëdigde tolken en vertalers

  U kunt met ons in het Nederlands, Engels of Chinees corresponderen

 

Voor ons is Chinees geen exotische taal, wij doen de hele dag niets anders.

Vraag direct een offerte aan...

 

Overzicht van onze diensten

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten. Neem gerust contact met ons op voor geheel vrijblijvende informatie.


Chinees vertaalbureau - Chinees vertalen

Chinese vertalingen

Wij verzorgen al uw Chinese vertalingen. Al uw opdrachten worden door moedertaalsprekers uitgevoerd.

Lees meer…

 

Chinees tolken

Reguliere Chinese
tolkdiensten

Al ruim 28 jaar ervaring met tolken met meer dan 24.000 uur Chinese tolkervaring in diverse branches.

Lees meer…

 

Chinese Website vertalingen

Chinese vertaling website

Wij kunnen exports van website vertalen met behoud van alle codes en wij kunnen rechtstreeks in uw CMS werken.

Lees meer…

 

Chinees tolken in rechtbank

Beëdigde tolken Chinees

Voor o.a. het transport van een akte bij de notaris, of in de rechtbank heeft u een officieel beëdigd tolk Chinees nodig.

Lees meer…

 

Legalisatie documenten

Legalisatie documenten
voor China of Taiwan

Wij kunnen de complete legalisatie verzorgen van uw Nederlandse documenten voor gebruik in China of Taiwan.

Lees meer...

 

Chinese ondertiteling

Chinese ondertiteling

Wij verzorgen ook de
volledige Chinese ondertiteling
inclusief het zetten van tijdcodes.

Lees meer…

 

Chinese beedigde vertaling

Beëdigde vertalingen

Wij verzorgen ook beëdigde vertalingen Chinees-Nederlands en Nederlands-Chinees (inclusief legalisatie).

Lees meer…

 

Chinees DTP zetwerk

Chinees
DTP-zetwerk

Wij voeren intern Chinees DTP-zetwerk uit waardoor u één aanspreekpunt heeft en geen communicatiestoringen.

Lees meer…

 

Chinese revisie

Revisie vertalingen

Wij voeren revisiewerkzaamheden uit op Chinese vertalingen waarbij wij de laatste puntjes op de i zetten.

Lees meer…

 


Een selectie van de klanten waarvoor wij werk(t)en

 

 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - C006
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - B002
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - N001
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - I008
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - H007
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - P004
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - C008
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - B013
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - V003
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - F005
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - I005
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - S010
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBSPortfolio van Chinees vertaalbureau LBSPortfolio van Chinees vertaalbureau LBS - H005
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - B012
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - P005
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - L006
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - S001
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS O003
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - M001
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - B004

Contact


LBS - Language & Business Services

Anthony Fokkersingel 112

2497 BH  Den Haag

070 - 363 54 59

info@l-b-s.com

WeChat contact


wechat