Chinees vertaalbureau LBS
Chinees vertaalbureau LBS
Chinees vertaalbureau LBS
Chinees vertaalbureau LBS
Chinees vertaalbureau LBS
Slide 1
ALLROUND CHINEES VERTAALBUREAU

Wij zijn al ruim 28 jaar actief!

Slide 2
BEËDIGDE VERTALING NODIG?

Geen enkel probleem. Wij staan voor u klaar.

Slide 3
SPECIALIST VOOR DTP-ZETWERK

Wij doen intern uw DTP-zetwerk. U heeft één aanspreekpunt.

Slide 4
BEËDIGD TOLK CHINEES IN DE RECHTBANK

Geen probleem, wij tolken regelmatig in de rechtbank.

Slide 5
BEËDIGDE VERTALING LATEN LEGALISEREN?

Wij kunnen het volledige legalisatieproces voor u uitvoeren.

Privacyverklaring - Beëdigd Chinees vertaalbureau

Beëdigde Chinese vertalingen en beëdigde tolken Chinees


Wij vinden uw privacy belangrijk. We hechten dan ook grote waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met gegevens van onze opdrachtgevers, werknemers, leveranciers en bezoekers van onze website. Dit doen we in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze hoofdregel bestaat dan ook uit de volgende punten:

 • We voldoen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wetgeving op het gebied van privacy.
 • Indien u persoonsgegevens aanbiedt ter vertaling of andere dienstverlening, geeft u automatisch toestemming deze te verwerken voor de uitvoering van de werkzaamheden. U kunt deze toestemming altijd intrekken. Zonder uw toestemming, kunnen wij echter geen opdrachten voor u uitvoeren. Let op: indien u uw toestemming intrekt, blijven de eerdere verwerkingen van gegevens die we gedaan hebben met uw toestemming rechtmatig.
 • We gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die u aan ons toevertrouwt. We slaan uw gegevens veilig en afgeschermd op en we zien erop toe dat onze medewerkers en andere betrokkenen veilig met onze informatie omgaan.
 • We verstrekken uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst. Daarnaast delen we gegevens met andere partijen waar we dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht zijn. Bijvoorbeeld met de Belastingdienst of een andere overheidsinstantie.
 • LBS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
 • We verzamelen alleen gegevens die we nodig hebben; overige gegevens slaan wij niet op.
 • We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 • We zijn zo transparant mogelijk: u kunt uw persoonsgegevens altijd inzien en laten aanpassen of verwijderen. Aan een verzoek daartoe geven wij gehoor, binnen de kaders van de geldende wettelijke bepalingen.
 • We zijn open en communiceren helder over ons privacy beleid.
 • We proberen voortdurend alle medewerkers van LBS ervan te doordringen dat zij zorgvuldig, bewust en veilig moeten omgaan met persoonsgegevens.
 • Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

 

Aanpassen privacyverklaring

LBS - Language & Business Services behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over onze verwerking van gegevens, dan kunt u altijd met ons contact opnemen.

 

Waarom voor ons kiezen?

 

  Wij hebben ruim 28 jaar ervaring

  U zoekt een specialist voor topkwaliteit Chinese vertalingen

  Strikte vertrouwelijkheid is van belang

  Uitsluitend professionele moedertaalsprekers voeren de vertaling uit

  Vaste procedures zorgen voor een optimale kwaliteit

  Wij zijn ingeschreven bij het Bureau beëdigde tolken en vertalers

  U kunt met ons in het Nederlands, Engels of Chinees corresponderen

 

Voor ons is Chinees geen exotische taal, wij doen de hele dag niets anders.

Vraag direct een offerte aan...

 

Overzicht van onze diensten

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten. Neem gerust contact met ons op voor geheel vrijblijvende informatie.


Chinees vertaalbureau - Chinees vertalen

Chinese vertalingen

Wij verzorgen al uw Chinese vertalingen. Al uw opdrachten worden door moedertaalsprekers uitgevoerd.

Lees meer…

 

Chinees tolken

Reguliere Chinese
tolkdiensten

Al ruim 28 jaar ervaring met tolken met meer dan 24.000 uur Chinese tolkervaring in diverse branches.

Lees meer…

 

Chinese Website vertalingen

Chinese vertaling website

Wij kunnen exports van website vertalen met behoud van alle codes en wij kunnen rechtstreeks in uw CMS werken.

Lees meer…

 

Chinees tolken in rechtbank

Beëdigde tolken Chinees

Voor o.a. het transport van een akte bij de notaris, of in de rechtbank heeft u een officieel beëdigd tolk Chinees nodig.

Lees meer…

 

Legalisatie documenten

Legalisatie documenten
voor China of Taiwan

Wij kunnen de complete legalisatie verzorgen van uw Nederlandse documenten voor gebruik in China of Taiwan.

Lees meer...

 

Chinese ondertiteling

Chinese ondertiteling

Wij verzorgen ook de
volledige Chinese ondertiteling
inclusief het zetten van tijdcodes.

Lees meer…

 

Chinese beedigde vertaling

Beëdigde vertalingen

Wij verzorgen ook beëdigde vertalingen Chinees-Nederlands en Nederlands-Chinees (inclusief legalisatie).

Lees meer…

 

Chinees DTP zetwerk

Chinees
DTP-zetwerk

Wij voeren intern Chinees DTP-zetwerk uit waardoor u één aanspreekpunt heeft en geen communicatiestoringen.

Lees meer…

 

Chinese revisie

Revisie vertalingen

Wij voeren revisiewerkzaamheden uit op Chinese vertalingen waarbij wij de laatste puntjes op de i zetten.

Lees meer…

 


Een selectie van de klanten waarvoor wij werk(t)en

 

 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - C008
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - V003
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - E003
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - B002
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - A007
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - G007
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - K003
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - L006
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - B004
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - M007
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - M005
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - D016
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - S010
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS O003
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - H007
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - L005
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - I005
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - P005
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - N001
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - R004

Contact


LBS - Language & Business Services

Anthony Fokkersingel 112

2497 BH  Den Haag

070 - 363 54 59

info@l-b-s.com

WeChat contact


wechat