Disclaimer - Beëdigd Chinees vertaalbureau

Beëdigde Chinese vertalingen en Chinese tolken


Deze site is met grote zorg samengesteld door LBS. Niettemin kunnen zich onvolkomenheden voordoen. LBS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.

Chinees vertaalbureau LBS staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie en dient dan ook niet gezien te worden als advies. LBS aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. LBS sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Informatie op deze webpagina's en op hieraan gekoppelde websites dient alleen voor persoonlijk gebruik. Het verspreiden of doorgeven van deze informatie op welke manier dan ook is verboden. Niets van deze website of van hieraan gekoppelde websites mag zonder toestemming elders worden gebruikt.

In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Chinees vertaalbureau LBS kan echter niet instaan voor handhaving van de privacybescherming op eraan gekoppelde websites.

Op deze site en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.