Beëdigde vertalingen - Beëdigd Chinees vertaalbureau

Beëdigde Chinese vertalingen en beëdigde tolken Chinees


Elke vertaler die door de rechtbank is beëdigd, heeft de bevoegdheid een gewaarmerkte of beëdigde vertaling af te geven. Voor de beëdiging gelden bepaalde criteria. Uitsluitend als aan deze criteria is voldaan, kan de beëdiging plaatsvinden.

Een beëdigde vertaling is voorzien van een verklaring (slotformule) van de vertaler die bekrachtigd wordt met een handtekening en een stempel.

Momenteel kunnen wij de volgende taalcombinaties laten beëdigen:

 

Wij maken regelmatig beëdigde vertalingen van de volgende documenten:

 • VOG
 • Diploma en cijferlijsten
 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte
 • Ongehuwd verklaring
 • Akte van inschrijving echtscheiding
 • Overlijdensakte
 • Uittreksel GBA
 • Paspoort
 • Chinees of Nederlands rijbewijs
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Notariële aktes
 • (Onderhandse) leenovereenkomsten
 • Volmachten

Behalve dat we hiervoor de beëdigde vertaling maken, kunnen wij ook de volledige legalisatie voor u verzorgen. U stuurt het originele document naar ons toe en wij verzorgen vervolgens alles voor u. Wij maken de beëdigde vertalingen, halen alle noodzakelijke stempels voor de legalisatie en als we klaar zijn, sturen wij u aangetekend de gelegaliseerde documenten retour.

Lees ook onze speciale website www.beedigdevertalingchinees.nl