Juridische vertalingen - Beëdigd Chinees vertaalbureau

Beëdigde Chinese vertalingen en beëdigde tolken Chinees


Chinees vertaalbureau LBS - Language & Business Services is al sinds 1996 actief en in de loop der jaren hebben wij een specialisme opgebouwd voor juridische vertalingen en juridische tolkdiensten.

Wij verzorgen beëdigde juridische vertalingen van het Nederlands naar het Chinees en andersom. Daarnaast verzorgen wij ook (niet beëdigde) juridische vertalingen van het Engels naar het Chinees, en vice versa. Wij hebben veel ervaring met:

Juridische en gerechtelijke documenten, zoals bijvoorbeeld:

 • Notariële aktes
 • Contracten en overeenkomsten
 • Dagvaardingen
 • Algemene voorwaarden
 • Statuten
 • Oprichtingsaktes
 • Volmachten
 • Juridische correspondentie

Officiële persoonlijke documenten, zoals bijvoorbeeld:

 • Geboorteaktes
 • Huwelijksaktes
 • Ongehuwd verklaring
 • Echtscheidingsaktes
 • Overlijdensaktes
 • Diploma’s en cijferlijsten
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Testamenten
 • Volmachten
 • Rijbewijzen

Een vertaling moet natuurlijk altijd goed zijn, maar zeker bij juridische documenten is het cruciaal dat de vertaling foutloos is. In principe kan een foute vertaling van slechts één woord in een juridisch document al grote gevolgen hebben. Daarom wordt iedere vertaling standaard door een tweede persoon woord voor woord gecontroleerd. Uiteraard worden alle opdrachten door moedertaalsprekers uitgevoerd.

Door onze hooggekwalificeerde vertalers en strenge kwaliteitscontroles zijn wij in staat om steeds weer de hoge kwaliteit te leveren die onze klanten verwachten.

Behalve juridische vertalingen, zijn wij ook gespecialiseerd in juridische tolkdiensten. Wij leveren regelmatig diensten aan de rechtbank, advocaten, notariskantoren, de politiecorpsen, de IND en het Openbaar Ministerie (zie onze portfolio).

De eigenaresse van LBS is al jaren beëdigd tolk en beëdigd vertaler Chinees en zij heeft een officiële specialisatie voor tolken in strafzaken.